Casinon på nätet – spel i mobilen

 

Online casino ökar mest i popularitet som spelform i Sverige. Den svenska marknaden ökar med ungefär 3 procent jämfört med föregående halvår. I takt med att ny teknik utvecklas och den digitala utvecklingen går framåt i rask rakt – utvecklas också tekniska lösningar för en digital spelmiljö.

Utvecklingen av spel ökar mest via mobilen – här kan du hitta casinon på nätet. I takt med att mobilanvändandet ökar efterfrågas mobilspel också mycket mer. Det är framförallt spel via mobiltelefoner men också spel via surfplattor som ökar enligt lotteriinspektionen.se.  Många mellan 18 och 30 år är flitiga mobilsurfare. Enligt en undersökning är den åldersgruppen mest flitiga i sitt mobilsurfande och bor i Älmhult. Det senaste året har Kronobergs län utmärkt sig med den väldiga ökningen på 42 procent i mobilsurfande enligt www.smalanningen.se. En generell ökning syns dock i hela landet.

 

Spelets dimensioner

I och med att digitaliseringen ökar och likaså e-handeln, ställer konsumenten högre krav idag. Inte minst på effektivitet och prestanda. Dels ska det gå väldigt snabbt, dels ska flera tekniska lösningar erbjudas. Cafe.se skriver om 3D scanning som numera kan användas i mobilen. I spelvärlden kan du kanske skapa en 3D avatar. Du kan i varje fall använda avataren i en rad olika appar. Vissa problemställningar uppstår givetvis också med att innovativa lösningar och spelfrämjande miljöer utvecklas som spelforskning.se skriver om. Ett speltillägg har bland annat utvecklats för att komplettera mätvärden som används för att fastställa spelberoenden, samtidigt som spelvärlden utvecklas.

”/…/SCI-PG är ett semistrukturerat diagnostiskt intervjustöd. Intervjuaren ställer riktade frågor såväl som öppna följdfrågor. Syftet är att systematiskt samla in kliniskt relevant information som ligger till grund för att intervjuaren fortlöpande under intervjun ska kunna pröva olika […] kriterier/…/”